Thực Hiện Tiêu Chí Văn Hoá Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Admin Minh Châu - 19/08/2023 - 0 bình luận

Thực Hiện Tiêu Chí Văn Hoá Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Tiêu chí : Lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

a) Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Nhà văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn:

Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, việc thúc đẩy văn hoá, thể thao và hoạt động văn nghệ là một phần quan trọng để tạo nên môi trường sống đầy đủ và phong phú cho người dân cư trú tại xã. Để đảm bảo việc này, xã nông thôn cần đáp ứng các yếu tố sau:

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã: Đây là điểm tập trung các hoạt động văn hoá, thể thao và văn nghệ. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã đảm bảo tính phổ biến và tiếp cận dễ dàng cho mọi người dân trong vùng. Trung tâm cần phải tuân thủ quy mô xây dựng, trang thiết bị, và kinh phí hoạt động theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Điều này đảm bảo việc tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao mang tính đa dạng và phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân cư.Thể Thao Việt cung cấp dụng cụ tập thể thao ngoài trời tốt nhất

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: Nhà văn hóa và khu thể thao tại thôn cần được xem xét và tôn tạo, bổ sung trang thiết bị hoạt động để đảm bảo cung cấp không gian cho các hoạt động văn hóa và thể thao. Diện tích, chỗ ngồi và trang thiết bị cần phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao của cộng đồng dân cư. Các quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần được tuân thủ một cách nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các hoạt động.

b) UBND cấp xã xác định điểm công cộng phù hợp:

Để thúc đẩy việc tham gia thể dục và tạo môi trường tốt hơn cho sự phát triển của cộng đồng, UBND cấp xã cần xác định các điểm công cộng phù hợp để lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Tỷ lệ lắp đặt sẽ phụ thuộc vào đặc điểm địa lý và dân cư tại khu vực:

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao định kỳ là cách tạo dựng không gian giao lưu, tương tác và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cộng đồng. Việc tuân thủ các quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm bảo tính đa dạng và hiệu quả của các hoạt động.

d) Hoạt động thư viện:

Hoạt động thư viện là một phần quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và thông tin cho cộng đồng. Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, hoạt động thư viện cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Vùng đồng bằng: Cần phục vụ tối thiểu 2.000 lượt/người dân mỗi năm.
  • Vùng miền núi: Cần phục vụ tối thiểu 1.000 lượt/người dân mỗi năm.
  • Đảm bảo có tủ sách phục vụ cộng đồng địa phương để đáp ứng nhu cầu đọc sách của nhân dân.

Kết Luận:

Thực hiện tiêu chí văn hoá xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là một bước quan trọng trong việc tạo dựng môi trường sống đầy đủ, phong phú và tương tác cho người dân cư trú tại xã. Qua việc xây dựng các cơ sở văn hoá, thể thao và tổ chức các hoạt động thường xuyên, cộng đồng được thúc đẩy tham gia, gắn kết và phát triển bền vững.

Viết bình luận của bạn

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Trường Học & TB Thể Dục Thể Thao Ngoài Trời Bắc Hà
Address: No.153 -Đ.Quang Trung - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
Đơn vị quản lý: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Sản Xuất Bắc Hà
TK Cty : 2323 688 999 - Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) CN Kinh Đô - Hà Nội
Tel: 024 6253 4495 - 0976 940 733 - 0914 797 055
GPKD: 0107411387 - Email: kinhdoanhbacha1@gmail.com
Top
zalo