“Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”

Admin Minh Châu - 22/08/2023 - 0 bình luận

Thông qua Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2022, Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam đã phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030". Mục tiêu chính của chương trình này là hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn, nhằm tạo ra cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng cho trẻ em và đảm bảo các điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường học và lớp học. Chương trình cũng mục tiêu bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận giáo dục, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đóng góp vào việc giảm nghèo, phát triển kinh tế và xã hội, cũng như bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cho các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

Đối tượng của chương trình bao gồm trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non tại các huyện nghèo, thôn, xã khó khăn, đặc biệt là các vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên trong các  cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình bao gồm:

  1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.
  2. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ.
  3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.
  4. Triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm của vùng khó khăn, đặc biệt là về văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em.
  5. Huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non ở vùng khó khăn.
  6. Đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp thực hiện chương trình.

Để thực hiện chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan, cùng với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố để thực hiện chương trình.

Viết bình luận của bạn

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Trường Học & TB Thể Dục Thể Thao Ngoài Trời Bắc Hà
Address: No.153 -Đ.Quang Trung - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
Đơn vị quản lý: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Sản Xuất Bắc Hà
TK Cty : 2323 688 999 - Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) CN Kinh Đô - Hà Nội
Tel: 024 6253 4495 - 0976 940 733 - 0914 797 055
GPKD: 0107411387 - Email: kinhdoanhbacha1@gmail.com
Top
zalo